Koronaviruset

Koronavirus og Patentstyrets tjenester

Vi opprettholder tjenestene våre for kunder som søker om rettigheter eller ønsker veiledning fra oss under koronautbruddet.

Sist oppdatert: 21. februar 2022

Kundesenteret

Ta kontakt med kundesenteret vårt. Deler av tjenesten blir levert fra hjemmekontor. Ved stor trafikk ringer vi deg tilbake hvis du ikke får svar med en gang. 

Kundebesøk

Vi tar igjen imot besøk i lokalene våre. Ta kontakt med kundesenteret på telefon 22 38 73 00, send oss en e-post på post@patentstyret.no eller fyll ut skjemaet på nettsidene våre.

Patentstyrets regelverk og frister

Patentstyret vil iverksette de tiltakene vi kan for å støtte rettighetssøkere og fullmektiger/advokater som blir berørt av situasjonen, så langt som mulig innenfor rammene i regelverket.

Fristforlengelse
13. mars 2020 ga Patentstyret en intern instruks til våre medarbeidere om å innvilge fristforlengelse til den som ber om dette på grunn av Covid19. Instruksen gjelder fristforlengelser i saksbehandlingen eller for å rette formelle mangler. 

For design og varemerke gis det minst to måneders fristforlengelse. For patent gis det to måneders fristforlengelse. Patentstyret må motta forespørselen om fristforlengelsen før fristen er løpt ut.

Instruksen gjelder bare frister som er fastsatt av Patentstyret. Det betyr at instruksen ikke gjelder frister som er lov- og forskriftsbestemte. 

  • Eksempler på frister som er fastsatt i lov eller forskrift er prioritetsfrister, frister for å gjenoppta saksbehandlingen etter henleggelse av en søknad og alle frister for betaling av avgifter eller gebyrer i saksbehandlingen. 
  • Eksempler på frister som er fastsatt av Patentstyret, og som dermed omfattes av instruksen, er fristen for å svare på realitetsuttalelser fra Patentstyret eller fristen for å svare på uttalelser fra andre parter i saker om innsigelse eller administrativ overprøving.

Fortsatt behandling til tross for fristoversittelse
Hvis du ikke har overholdt en bestemt frist, og det har ført til at du har tapt en søknad eller en meddelt/registrert rettighet, kan du be om gjenoppretting ved å levere et krav om det. Her vil det være tilstrekkelig å levere en erklæring som kort redegjør for at den konkrete fristoversittelsen ikke har skjedd bevisst og at den skyldes Covid19. Patentstyret vil for slike tilfeller da legge dette til grunn uten noen ytterligere prøving.

For at Patentstyret skal kunne gjenopprette rettigheten din, er det visse frister du må overholde. Les mer om fristene 

Patentstyrets kursvirksomhet

Vi vil gjennomføre de fleste av Patentstyrets kurs som direkte webinarer. 
Se kurskalenderen for oppdatert informasjon.

Sikre rettighetene dine: Husk å registrere lisenser, pantsettelser og overdragelser i Patentstyrets registre

Har du overtatt eierskapet til et patent, fått en avtalelisens eller fått pant i patent eller patentsøknad? Da bør du registrere dette i registrene våre.
Les mer om hvorfor det er viktig og hvordan du går frem.

Koronanyheter hos andre IPR-myndigheter

Se nettsidene til EUIPO (EUs design- og varemerkemyndigheter)

Se nettsidene til EPO (Det europeiske patentverket) 

Se nettsidene til WIPO (Verdensorganisasjonen for immaterialrett)
Gjelder internasjonale ordninger for patenter (PCT), varemerker (Madridprotokollen) og design (Haguesystemet)

Koronanyhet hos norske myndigheter

Altinn.no

Kompensasjonsordning for næringslivet

Tiltak for Patentstyrets ansatte

Vi følger Folkehelseinstituttets anbefalinger og tiltak besluttet av regjeringen og Oslo kommune. Medarbeiderne vil som hovedregel jobbe på hjemmekontor inntil videre, med mindre de av tjenstlige hensyn må være til stede i våre lokaler.

Ta kontakt med kundesenteret vårt hvis du har spørsmål knyttet til dette:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: