Nyheter 2016

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2016.

Motta Patentstyrets nyhetsbrev

Patentstyrets nyhetsbrev sendes ut ca én gang i måneden. Du kan abonnere på nyhetsbrevet ved å fylle ut skjemaet på denne siden.

15% økning i patentsøknader hittil i 2016

(21. november 2016): Det har vært en kraftig økning i antall patentsøknader det siste året. Det er imidlertid ikke norske selskaper, men utenlandske oljeservicebedrifter, som står for mesteparten av oppgangen.

Foto: iStock

Samlet veiledningstjeneste

(13. oktober 2016): Innovasjon Norge og Patentstyret har i samarbeid vurdert behovet for en samlet veilednings- og rådgivningstjeneste innen immaterielle verdier og rettigheter.

NFD vil ha bedre resultater av FoU-satsinger

(5. oktober 2016): Nærings- og fiskeridepartementet vil finne ut om analyser av patentlandskapet kan bidra til å styrke offentlige FoU-satsinger. Patentstyret utarbeider derfor landskapsanalyser for forskningsmiljøer med ønske om at dette vil bedre forskningsresultatene.

Nyheter 2022

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2022.

Nyheter 2021

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2021.

Nyheter 2020

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2020.

Nyheter 2019

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2019.

Nyheter 2018

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2018.

Nyheter 2017

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2017.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt