Foto: WIPO

Antall kvinnelige patentsøkere har økt de to siste tiårene på verdens basis

(21. november 2016): En ny studie gjennomført av WIPO (World Intellectual Property Organization) viser at 29% av alle internasjonale patentsøknader levert til WIPO i 2015 inneholder minimum én kvinnelig oppfinner, mens tallet var 17% i 1995.

WIPOs generaldirektør Francis Gurry omtalte dette som en positiv trend på en presentasjon han holdt på konferansen IP Statistics for Decision Makers 2016. Men han oppfordret til mer innsats for å få flere kvinnelige innovatører ved å profilere vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk for kvinnelige studenter.

«Disse nye, globale dataene gir oss en basis for å forstå hvilken rolle kjønn spiller når det gjelder internasjonale patentsøknader, en av indikatorene som brukes for å måle et lands innovasjonsevne», sa Gurry. «Disse dataene viser at kjønnsgapet eksisterer og må tas tak i».

Den nye statistikken til WIPO er den første globale oversikten som viser hvordan kvinnelig innovasjon blir reflektert i internasjonale patentsøknader gjennom PCT, som har 151 medlemsland over hele kloden.

Søknader fra akademia: nesten likt

Nesten halvparten - 48% - av internasjonale patentsøknader levert av akademiske institusjoner i 2015 har minst én kvinnelig oppfinner, mot 28% av søknadene fra bedrifter.

Variasjoner mellom land

Kvinners andel er 29% på verdensbasis, men det er variasjoner mellom landene. Korea og Kina har høyest kvinnelig andel på henholdsvis 50% og 49% av PCT-søknadene, fulgt av Polen (40%), Spania (35%) og Singapore (34%).

Det største kjønnsgapet blant PCT-landene finner vi i Tyskland (19% kvinneandel), Japan (19%), Italia (18%) og Sør-Afrika (16%).

Bransjevise forskjeller

De nasjonale forskjellene kan delvis forklares ved at landene har ulik næringsstruktur, etter som kvinnenes deltakelse varierer på de ulike tekniske områdene.

Eksempelvis viser undersøkelsen en kvinneandel i 2015 på 58% i bioteknologi, 55% i farmasi, 54% i organisk finkjemi og 51% i næringmiddelkjemi. De teknologiske områdene med lavest kvinnelig deltakelse er mekanikk (11%), transport (13%), maskinelle verktøy (14%) og maskiner (15%).

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: