Foto: iStock

Varemerke: klassifikasjonshjelperen med flere termer

25. oktober 2016: Mer enn 26 000 termer som beskriver varer og tjenester i en varemerkesøknad er nå forhåndsgodkjent i Norge.

Klassifikasjonshjelperen er et nyttig hjelpemiddel for å utarbeide varefortegnelse til nye varemerkesøknader.

Nå er mer enn 17 000 termer som er godkjent i internasjonale søknader (Madrid-protokollen) også inkludert i klassifikasjonshjelperen. Disse termene er forhåndsgodkjent i Norge, og en rekke andre land. Klassifikasjonshjelperen har derfor nå til sammen over 26 000 termer som er forhåndsgodkjent i Norge.

Det er en stor fordel for deg som skal søke om varemerke i Norge og internasjonalt at du bruker de forhåndsgodkjente termene. En varefortegnelse med forhåndsgodkjente termer gjør at søknaden din går lettere gjennom i Norge og internasjonalt. Nå kan du også lagre listen til Word, slik at det er enklere og klippe og lime inn termer.

Skal du søke utenlands?

De nye termene er godkjent i internasjonale søknader via Madrid-protokollen, og bruker du klassifikasjonshjelperens funksjon for å lagre og oversette, får du oversatt termene til engelsk slik at varefortegnelsen er klar hvis du senere skal søke via Madrid-protokollen.

De nye termene kommer fra WIPOs Madrid Goods and Services Manager, og vil du se hvilke land som godtar dem, må du søke opp de aktuelle termene på WIPOs side.

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: