R-i-sirkelen (®) er brukt til å vise at et varemerke er registrert. Foto: iStock
Foto: iStock

Klassifikasjonssystemet for varemerker i ny versjon

16. desember 2016: En ny versjon av den internasjonale Nice-klassifikasjonen for varemerker gjelder fra 1. januar 2017 – den 11. utgaven.

Endringer

  • En del klasseoverskrifter er revidert og endret. Det gjelder klassene 3, 6, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 31 og 45. Forklarende bemerkninger i disse klassene er dermed også endret.
  • Forklarende bemerkninger modifisert i enkelte andre klasser. Det gjelder klassene 5, 11, 29, 30, 35, 42 og 44.
  • Konkrete vare- og tjenesteangivelser: flere nye er lagt til og noen er også flyttet, slettet og/eller endret. Revisjonen av klasseoverskriftene og modifiseringen av de forklarende bemerkningene gjenspeiler dette.

Lenker

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: