Varemerkebrosjyre

Varemerkebrosjyren er spesielt rettet mot deg som vil vite hvilke muligheter et varemerke kan gi, og hvordan du kan få enerett til det.

Varemerkebrosjyren er en lett introduksjon til varemerkerettens område – uten bruk av for mange fagtermer. Brosjyren gir innblikk i hvorfor og hvordan man bør sikre varemerket, og viser søknadsprosessen slik den fortoner seg i de fleste tilfellene.

OBS! Brosjyren er under oppdatering grunnet endringer i patentloven 1. juli 2019.

Varemerkebrosjyre

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: