15% økning i patentsøknader hittil i 2016

(21. november 2016): Det har vært en kraftig økning i antall patentsøknader det siste året. Det er imidlertid ikke norske selskaper, men utenlandske oljeservicebedrifter, som står for mesteparten av oppgangen.

Patentstyrets statistikk viser en økning i antall innkomne søknader på 15,7% de siste 12 månedene, sammenlignet med året før. Totalt er det kommet inn 1 839 søknader i 2016.

I april gjennomførte Bjarne J. Kvam, seniorrådgiver i Patentstyret, en analyse for å se nærmere på utviklingen siden starten av 2015.

– Det vi har sett i perioden er at det er en større økning fra utenlandske søkere enn fra norske, og det er selskaper innenfor olje- og gassutvinning som er den største bidragsyteren til oppgangen, sier Kvam.

Ifølge Kvam er det utenlandske leverandørbedrifter, og spesielt ett selskap, som bidrar mye til oppgangen. Dette selskapet har en lignende søkeaktivitet globalt.

Da Patentstyret sist offentliggjorde en større analyse av innkomne søknader i sin årsrapport for 2014, viste tallene at det fortsatt kommer flest søknader fra USA. Deretter følger Nederland, Storbritannia, Frankrike og Sverige. Veksten fra Kina har vært stor, men volumene derfra er fortsatt relativt små.

Til tross for mye diskusjonen om det grønne skiftet, er det foreløpig lite å spore av dette i Patentstyrets søknadsbunke, skal vi tro Kvam. Han peker på at oljenæringen utgjør en svært stor andel av næringslivet i Norge, sammenlignet med andre europeiske land.

– Det går også lang tid fra utviklingsfasen og frem til patentsøknad og kommersialisering, sier Kvam.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: