Foto: iStock

Avgiftsendringer ved innlevering av internasjonale patentsøknader under PCT

4. desember 2017: På grunn av internasjonale valutajusteringer har WIPO (World Intellectual Property Organisation) gitt melding om endringer i internasjonale avgifter som betales for innlevering av internasjonal patentsøknad under PCT.

Følgende avgiftsendringer trer i kraft med virkning fra 1. januar 2018:

  • Internasjonal søknadsavgift endres fra NOK 10920 til NOK 10930
  • Internasjonal granskingsavgift endres fra NOK 17780 til NOK 17620

Se Avgifter og gebyr ved innlevering av PCT-søknader for endrede avgiftssatser.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: