EPO endrer forskriftene til EPC knyttet til patentering av planter og dyr

3. juli 2017: Det europeiske patentverket (EPO) har besluttet å endre forskriftene til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) slik at det klargjøres at patent ikke kan gis på planter og dyr som er produkter av vesentlig biologiske fremgangsmåter. Endringen gjaldt fra 1. juli 2017.

Les mer på EPOs nettsider

I Norge

Det er også gjort endringer i Patentstyrets patentretningslinjer for saksbehandlere, del C, kapittel IV, punkt 2a.3.2.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: