Kortere saksbehandlingstid for varemerkesøknader

14. mai 2018: For varemerkesøknader levert gjennom den nye søknadsveiviseren er saksbehandlingstiden kun 3 uker. Vi avvikler derfor ordningen med fremskyndet saksbehandling.

Bruk av søknadsveiviseren for varemerker

Når du leverer varemerkesøknaden din gjennom den nye søknadsveiviseren og velger en varefortegnelse med godkjente varer og tjenester, blir saksbehandlingstiden kun 3 uker.

Vi avvikler ordningen med fremskyndet saksbehandling

Vi vil ikke lenger tilby tjenesten «fremskyndet saksbehandling» av varemerkesøknader, fordi vi mener behovet for rask saksbehandling er dekket gjennom søknadsveiviseren og muligheten for muntlig forhandlinger.

Kontakt kundesenteret hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: