Foto: iStock

Avgiftsendringer ved innlevering av internasjonale patentsøknader under PCT

8. mars 2018: WIPO har meddelt endringer i internasjonale avgifter som betales for innlevering av internasjonal patentsøknad under PCT.

Følgende avgiftsendringer trer i kraft med virkning fra 1. april 2018:

  • Internasjonal granskingsavgift endres fra NOK 17620 til NOK 16990

Se Avgifter og gebyr ved innlevering av PCT-søknader for endrede avgiftssatser.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: