Foto: iStock

Avgiftsendringer ved levering av internasjonale patentsøknader under PCT

30. november 2018: WIPO har meddelt endringer i internasjonale avgifter som betales for levering av internasjonale patentsøknader under PCT.

Følgende avgiftsendringer trer i kraft med virkning fra 1. januar 2019:

  • Internasjonal søknadsavgift endres fra NOK 10930 til NOK 11030
  • Internasjonal granskingsavgift endres fra NOK 16990 til NOK 16760

For internasjonale patentsøknader levert til Patentstyret som mottagende myndighet via ePCT, PCT-SAFE og eOlf gjelder følgende avgiftsreduksjon med virkning fra samme dato:

  • Innlevering av XML-filer i ikke karakterkodet format endres fra NOK 1640 til NOK 1660
  • Innlevering av XML-filer i karakterkodet format endres fra NOK 2460 til NOK 2490

Se Avgifter og gebyr ved innlevering av PCT-søknader for endrede avgiftssatser.

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: