Brexit: om varemerker og design

6. april 2018: Sju nasjonale, europeiske og internasjonale varemerke- og designorganisasjoner har sendt en felles erklæring til EU-kommisjonens brexit-team angående forhandlingene om Storbritannias utmelding fra EU, spesielt med hensyn til varemerke- og designrettigheter.
brexit960.jpg

Organisasjonene bak erklæringen (se liste nederst i artikkelen) legger vekt på at IPR-problemstillinger knyttet til brexit skal styres av de generelle prinsippene om «minst mulig usikkerhet og kostnader og størst mulig rettssikkerhet», og anbefaler full åpenhet om forhandlingene.

Den gir i tillegg synspunkter om følgende problemer: eksisterende rettigheter, søknader under behandling, uregistrerte design, aspekter ved bruk, opphør av rettigheter, håndhevelse og representasjon.

Erklæringen påpeker til slutt at organisasjonene kan ha et mer detaljert syn på andre problemstillinger, og at de vil vurdere å ta direkte kontakt med EU-kommisjonen om de bekymringene som opptar medlemmene mest.

Du kan lese hele erklæringen «Joint Statement on BREXIT» i PDF-format.

Du finner mer informasjon på Brexit Task Force-siden på MARQUES-nettstedet, der også annen relevant informasjon kan lastes ned.

Organisasjonene bak erklæringen:

  • MARQUES (representerer varemerkeinnehavers interesser i Europa)
  • AIM (European Brands Association)
  • APRAM (Association of Trademarks and Designs rights Practitioners)
  • BMM (Benelux Trademark Association)
  • CITMA (Chartered Institute of Trade Mark Attorneys)
  • ECTA (European Communities Trade Mark Association)
  • INTA (International Trademark Association)

Les mer om Brexit-forhandlinger på nettsidene til EU-kommisjonen

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: