En blyant ligger i et oppslagsverk
Foto: ScanStockPhoto

Endringer i patentretningslinjer

15. mai 2018: Patentfaglig team har foretatt følgende endringer i patentretningslinjer (pr.) for saksbehandlere: endringer i del A, kap. I og del C, kap II.

Endringer i del A, kap. I

Pr. del A, kap. I, 4.3 «Frister ved innsigelse, administrativ overprøving og administrativ begrensning» er endret. Det er satt inn at fristen er 14 dager i tilfeller hvor det kun skal leveres eller kommenteres på sakskostnader ved administrativ overprøving.

Endringer i del C, kap. II

Pr. del C, kap. II, 8 «Sekvenslister for angivelse av nukleotid- og/eller aminosyresekvenser» er endret. Det er tatt inn hvilket dokumentformat sekvenslister må ha for å kunne leveres i Altinn.

Oversikt over endringer i patentretningslinjene

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: