En blyant ligger i et oppslagsverk
Foto: ScanStockPhoto

Endringer i patentretningslinjer

5. september 2018: Patentfaglig team har foretatt følgende endringer i patentretningslinjer (pr.) for saksbehandlere: endringer i del A, kap. I og del A, kap. VII.

Endringer i del A, kap. I, punktene 3.1 og 4.2

Pr. del A, kap. I, punktene 3.1 «Vilkår for fastsettelse av leveringsdag» og 4.2 «Frister for søkerens besvarelse av uttalelser» er endret slik at det, ved oppfyllelse av visse vilkår, kan være mulig å få leveringsdag ved å vise til en tidligere søknad vedrørende samme oppfinnelse levert til en myndighet i et konvensjonsland (land tilsluttet Pariskonvensjonen av 1883 eller WTO-avtalen av 1994).

Endringer i del A, kap. VII, punkt 2

Pr. del A, kap. VII, punkt 2. «Prioritert behandling - PPH» er blitt oppdatert med hensyn til deltagende patentmyndigheter og hvilke realitetsuttalelser som kan gi grunnlag for «global» PPH (GPPH).

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: