Endringer ved validering av europeiske patenter

18. januar 2018: Endringer i krav til format og innehaver/fullmektig ved validering av europeiske patenter gjelder fra 1. februar 2018
 1. Patentstyret slutter å redigere innsendte dokumenter (oversettelser), det vil si at slike dokumenter blir publisert som de er. Vi sender ut informasjonsbrev hvis innsendte dokumenter ikke overholder våre krav til format.
   
 2. Beskrivelse, krav og tegninger leveres i separate filer.
   
 3. Nå kan du sende inn overdragelser, navn- og adresseendringer som gjelder kun Norge, under validerings- og innsigelsesperioden.

  Ved overdragelse må fullmakt fra ny innehaver sendes inn. Hvis ikke blir fullmektig fjernet.

  Patentstyret sender ikke bekreftelsesbrev eller kunngjør endringene under validering eller i innsigelsesperioden.

Du finner mer informasjon på disse sidene:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: