Fakturering av valideringsgebyr ved fristoversittelse i EP-saker

25. oktober 2018: Patentstyret endrer sine rutiner for fakturering av valideringsgebyr for europeiske patenter når valideringsfristen er oversittet, og valideringen av den grunn blir avslått.

Endringen innebærer at vi fra nå vil fakturere valideringsgebyret først etter at kravet om fortsatt behandling er rettskraftig avgjort.

Endringen implementeres umiddelbart.

Les mer om hvordan du krever fortsatt behandling til tross for fristoversittelsen
Les mer om validering av europeiske patenter (EP-patenter) i Norge

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: