Finn informasjon om saksbehandlingstid

13. august 2018: Nå kan søkere og fullmektiger finne informasjon om Patentstyrets saksbehandlingstid for varemerker, design og patent.

Du kan nå finne oppdatert informasjon om hvordan vi ligger an sammenlignet med målsettingene våre.

Vi oppdaterer status for saksbehandlingstiden for varemerke- og designsøknader hver måned, mens status for patentsøknader blir oppdatert hvert tertial.

Sidene ligger tilgjengelig under informasjon om søknadsprosessen på hvert område, og fra siden om kvalitetsarbeid i Patentstyret.

Se status for saksbehandlingen av designsøknader
Se status for saksbehandlingen av varemerkesøknader
Se status for saksbehandlingen av patentsøknader

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: