Global vekst i søknader om patent, varemerke og design

17. desember 2018: Ferske tall viser at antallet søknader om patent, varemerke og design nådde nye høyder i 2017 verden over. Dette indikerer at beskyttelse av innovasjon blir en stadig viktigere del av verdenshandelen.

Kina er nå det landet med flest søknader innen både patent, varemerke og design. Dette viser at innovative og skapende bedrifter med økonomiske interesser i Kina er opptatt av å beskytte sine immaterielle rettigheter i en av verdens raskest voksende økonomier.

Patent

Totalt leverte verdens innovatører 3,17 millioner patentsøknader i 2017, en økning på 5,8 % fra året før. Antallet patentsøknader økte dermed for åttende år på rad. Dette kommer frem i den årlige rapporten som utgis av World Intellectual Property Organization (WIPO).

Fem patentmyndigheter står for 84,5 % av søknadsmengden på patentområdet. Kina er på klar førsteplass med 1,38 millioner søknader. På plassene bak kommer USA (606 956), Japan (318 479), Sør-Korea (204 775) og European Patent Office (EPO: 166 585). Blant disse er det særlig Kina og EPO som har den sterkeste økningen i søknadsinngangen, med henholdsvis +14.2 % og +4,5 %.

Varemerke og design

Søknadsaktiviteten innen varemerke og design øker også verden over.

Ifølge WIPO ble det levert inn 9,11 millioner varemerkesøknader i 2017 og det ble søkt om beskyttelse på 1,24 millioner design fordelt på 945 100 designsøknader.

Det er patentverk i Asia som stod for den klart største andelen av varemerke- og designsøknader verden over i 2017, etterfulgt av Europa og Nord-Amerika.

Varemerker knyttet til reklame og bedriftsledelse utgjorde 11 % av registreringsaktiviteten i 2017, etterfulgt av klær (7 %), datamaskiner, programvare og instrumenter (6,6 %) og utdanning og underholdning (5,5 %).

Design knyttet til møbler sto for 10 % av aktiviteten. Klesdesign utgjorde 8,5 % av søknadsmassen, mens design knyttet til innpakning utgjorde 7,2 %.

Les pressemeldingen utgitt av WIPO

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: