Høyt aktivitetsnivå i patentavdelingen

23. januar 2018: I 2017 nedarbeidet vi restansen på patentområdet. Dette oppnådde vi gjennom ekstraordinær arbeidsinnsats blant de ansatte i patentavdelingen.

For første gang siden Norge tiltrådte den europeiske patentkonvensjonen (EPC) i 2008, har Patentstyret flere patentsøknader som er under tre år gamle enn over tre år.

En del av de eldre sakene som gjenstår er arbeidskrevende. Derfor ser vi på mulighetene for å effektivisere arbeidet med disse. Antall nye søknader har totalt økt nesten 30% de siste fem årene. Økningen i nye søknader og kompleksiteten i gjenstående eldre saker er så stor at vi kommer til å ansette flere saksbehandlere i 2018.

Les mer om søknadsmengden og videre saksbehandling i 2018 (PDF)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: