IR-intensive næringer og økonomiske bidrag i Norge

22. oktober 2018: Patentstyret har utarbeidet en rapport som ser på bidrag til BNP, sysselsetting, handel og andre økonomiske indikatorer for næringer som har intensiv bruk av immaterielle rettigheter (IR), basert på en rangering av næringer i EU. Rapporten omfatter årene 2011-2013 og er på engelsk.

Intellectual property rights-intensive industries and economic performance in Norway

Analysis performed by applying methodology and industry ranking developed for the European Union by the European Patent Office and the European Union Intellectual Property Office

Bjarne J. Kvam
Senior Adviser – Strategic Analysis
Norwegian Industrial Property Office, June 2018

Du kan lese rapporten både i sammendrag (PDF) og hele rapporten (PDF).

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: