Når fullmakten mangler

15. mai 2018: Fra denne dagen vil Patentstyret etterspørre manglende fullmakt bare én gang ved behandlingen av varemerke- og designsøknader og ved behandling av innsigelser og administrative overprøvinger.

Hvis fullmakt mangler når søknaden skal registreres, sender Patentstyret registreringsbeviset direkte til deg som søker og ikke til fullmektig. Det samme gjelder når Patentstyret skal sende ut avgjørelser i innsigelsessaker og administrative overprøvinger.

Fullmektig vil heller ikke stå oppført i kunngjøringer eller i registeret.

Hvis fullmakten ikke er levert når saken registreres, kan du levere fullmakt når som helst i ettertid. Det er ingen frist for etter innlevering av fullmakt.

Hvis Patentstyret i ettertid mottar manglende fullmakt, vil fullmektig på nytt registreres i saken og endringen blir kunngjort i Varemerketidende eller Designtidende. Dette er ikke nytt. Det eneste som er nytt fra 15. mai 2018 er at Patentstyret etterspør manglende fullmakt kun én gang.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: