Foto: iStock

Ny versjon av klassifiseringssystem for design

3. desember 2018: Den 12. utgaven av det internasjonale klassifiseringssystemet for designregistreringer - Locarno Classification - trer i kraft 1. januar 2019.

Designsøknader som er levert inn etter 1. januar 2019 vil bli klassifisert etter den tolvte utgaven av Locarno Classification.

Hverken Patentstyret eller den internasjonale WIPO (World Intellectual Property Organization) reklassifiserer produkter, som er klassifisert i henhold til en tidligere utgave.

Lenker

Mer informasjon om Locarno klassifiseringssystemet med en oversikt over hovedklasser og underklasser

Den engelske utgaven av Locarno Classification er tilgjengelig på WIPOs nettsider

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: