Patentstyret med i Federated European Patent Register

5. februar 2018: Federated Register er en ny funksjon i databasen til det europeiske patentverket (EPO). Det gir informasjon om juridisk status til dokumenter knyttet til EP-patenter i nasjonal fase.

Ved ett enkelt klikk får du en oversikt over registrene i alle de utpekte landene til en søknad. Norske søknader er med i denne oversikten.

Et slikt register skal bidra til å unngå krenkelser og gjøre det enklere for virksomheter å finne ut hvilke muligheter de har til å drive innovasjon uten å krenke andre patentrettigheter (Freedom to operate).

Les mer på nettsidene til EPO  

Se et eksempel fra EPOs patentregister   

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: