Patentstyret går tilbake til gammel praksis for «hele klassen» og generelle salgstjenester

8. mars 2018: Patentstyret har i 2018 tatt kontakt med flere innehavere av varemerkeregistreringer som gjelder «hele klassen» eller generelle salgstjenester i klasse 35 og krevd at vare-/tjenestefortegnelsen blir satt i samsvar med gjeldende Nice-avtale. Hensikten med ordningen var å få et varemerkeregister med klare og entydige rettigheter.

Etter tilbakemeldinger fra kundene våre og fornyet vurdering, ser vi at vi ikke kan opprettholde en slik praksis. Patentstyret vil derfor ikke lenger kreve at en varemerkeregistrering som gjelder «hele klassen» eller generelle salgstjenester må presiseres for at vi skal vurdere den som et registreringshinder for nye søknader.

Patentstyret vil takke alle innehaverne som har presisert vare-/tjenestefortegnelsene i sine registreringer denne perioden. En oppdatert rettighet/varemerkeregistrering vil stå sterkere, blant annet mot krav om slettelse ved ikke-bruk.

Et troverdig og oppdatert varemerkeregister er viktig for både rettighetshavere og de som vil søke om varemerkebeskyttelse i Norge. Vi oppfordrer derfor fullmektiger og innehavere til å gå gjennom sine registeringer for å sikre at de er i samsvar med gjeldende Nice-avtale, særlig i forbindelse med fornyelse.

Les den opprinnelige nyheten fra 20. desember 2017

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: