Patentstyrets årsrapport for 2017

3. april 2018: Årsrapporten gir deg oppdaterte tall innenfor patent, varemerke og design. Her finner du også informasjon om viktige hendelser, utviklingstrekk og kommentarer.

Les Patentstyrets årsrapport for 2017 (PDF)

Hva skjedde i 2017?

Patentstyret har som mål å bidra til flere gode rettigheter. I 2017 tildelte vi nesten 15 500 nye industrielle rettigheter, hvorav 23 % til norske søkere. I tillegg ble over 5 000 europeiske patenter som er meddelt av EPO, validert av Patentstyret og dermed gjort gjeldende i Norge. Antall patenter i kraft i Norge har økt med mer enn 60 % i løpet av de siste 5 årene.

2017 var det tiende året med Norge som medlem i EPO og med Nordisk Patentinstitutt (NPI ) i drift. Samarbeidet med Danmark og Island i NPI har bidratt til å utvikle Patentstyret og sikre viktig patentfaglig kompetanse. Som partner i NPI bidrar Patentstyret til at norsk næringsliv sikrer seg rettigheter internasjonalt, og i 2017 økte bruken av NPI som granskingsmyndighet for internasjonale patentsøknader.

I 2017 kartla vi hvordan vi kan gjøre søknadsprosessene våre mer effektive og kundevennlige. Vi så blant annet at behandlingstiden for varemerkesøknader kan reduseres fra dagens 4-5 måneder ned til 3 uker. Det innebærer blant annet kun digitale søknader, mer selvbetjening og elektronisk betaling. De nye søknadsprosessene blir innført for varemerke, design og patent i løpet av 2018.

Flere nye, digitale kundeløsninger ble lansert, deriblant Navnesøk. Dette er en søketjeneste for varemerker, foretaksnavn og domenenavn utviklet i samarbeid med Brønnøysundregistrene og NORID.

Vi etablerte et nytt kundesenter med større kapasitet og bredere kompetanse. Vi har også styrket kompetansen internt om næringslivets bruk av IPR, slik at vi kan gi mer relevant veiledning.

Vi gjennomførte en rekke kurs og arrangementer med ulike IPR-relaterte tema, i tillegg til utstrakt foredragsvirksomhet over store deler av landet. Evalueringene i etterkant bekrefter at Patentstyret er en ettertraktet leverandør av IPR-kunnskap til både næringslivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Les Patentstyrets årsrapport for 2017 (PDF)

Sentrale tall for 2017

Varemerker

Søknader 17 307
Registrert 12 228
Fornyelse 11 946
I kraft 219 576

Patenter

Søknader 2 062
Godkjente 2 148
Validerte europeiske patenter 5 796
I kraft 31 571

Design

Søknader 1 253
Registrert 1 041
Fornyelse 967
I kraft 9 828

 

Les Patentstyrets årsrapport for 2017 (PDF)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: