Patentstyrets strategi 2018–2022

2. februar 2018: Kundenes og samfunnets forventninger stiller stadig større krav til oss som myndighet og kompetansesenter.

Utviklingen i næringslivet skaper behov for bedre bruk av immaterielle verdier og rettigheter i en økende global konkurranse. For å være i takt med samfunnsutviklingen og møte fremtidig kundebehov, må vi effektivisere og digitalisere tjenestene våre for å nå flere i det nye næringslivet.

For å få til dette, bygger strategien på fire målbilder for 2022:

  1. Blant Europas beste IPR-myndigheter
  2. Tettere på kunden
  3. Styrket IPR-kompetanse
  4. En organisasjon i fornyelse

Patentstyrets strategi 2018-2022 (PDF)

Per Foss presenterer Patentstyrets strategi 2018-2022

 

Fra strategilanseringen

På strategilanseringen hadde vi fire innledere fra IPR- og innovasjonsbransjen. Se hva de mener om den nye strategien og utfordringene for Patentstyret fremover.

  • Daniel Ras-Vdal: Daglig leder Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge, Abelia
  • Svein R. Kristensen: Leder Digitaliseringsrådet
  • Jesper Kongstad: Industrial Advisor og Investor, Zacco
  • Hilde Vold-Burgess: Daglig leder og partner, Acapo
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: