Skal du søke patent i flere land via PCT?

14. mai 2018: Det er flere fordeler ved å levere den internasjonale patentsøknaden til Patentstyret som mottakende myndighet. Les mer om dette i en ny brosjyre.

PCT (Patent Cooporation Treaty) er et internasjonalt søknadssystem som gjør det enklere å søke patent i flere land.

Når du leverer en PCT-søknad til Patentstyret, kan du velge Nordisk Patentinstitutt (XN), Det europeiske patentverket (EP) eller det svenske Patent- och registreringsverket (SE) som internasjonal granskingsmyndighet. Hvilken internasjonal granskingsmyndighet du velger, har ingen betydning for senere videreføring i nasjonal fase.

Leverer du derimot søknaden din til Det europeiske patentverket (EPO), kan du bare velge EPO som PCT-myndighet i den internasjonale fasen.

Brosjyre

Vi har laget en brosjyre som forklarer fordelene ved å levere den internasjonale patentsøknaden din til Patentstyret som mottakende myndighet.

Last ned brosjyren «Skal du søke patent i flere land via PCT?» (PDF)

Du kan også lese mer om internasjonal patentering og PCT på denne siden: «Internasjonal patentsøknad (PCT)»

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: