Kilde: Studien «Patents and self-driving vehicles»

Stor økning i patentsøknader for selvkjørende kjøretøyer i Europa

14. november 2018: En ny studie publisert av Det europeiske patentverket (EPO) avslører at innovasjon og patentering knyttet til selvkjørende kjøretøyer (SDV) øker raskt.

Studien viser at patentstrategier for å beskytte teknologien for selvkjørende kjøretøy ligner mer på det som er vanlig innen sektoren for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) enn innen den tradisjonelle bilindustrien.

Studien «Patents and self-driving vehicles» er utført av EPO sammen med Europarådet for Automotive R&D (EUCAR), og viser at antallet europeiske patentsøknader knyttet til automatisert kjøring har vokst 20 ganger raskere enn andre teknologier de siste årene.

Fra 2011 til 2017 økte antall patentsøknader i EPO for automatisert kjøring med 330 %, mens søknader på tvers av alle teknologier økte med 16 % i samme periode. I løpet av de siste ti årene har EPO mottatt ca. 18 000 patentsøknader knyttet til selvkjørende kjøretøyer, og nesten 4 000 bare i 2017.

Les mer om studien på nettsidene til EPO
Lenke direkte til rapporten «Patents and self-driving vehicles»  (PDF)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: