R-i-sirkelen (®) er brukt til å vise at et varemerke er registrert. Foto: iStock
Foto: iStock

Vil beskytte varemerker og bekjempe ulovlig handel med piratkopier

14. mai 2018: Regjeringen vil modernisere regelverket for å beskytte produsenter og varemerker. I tillegg skal tollmyndighetenes kontroll med varer som krenker immaterielle rettigheter styrkes. Justis- og beredskapsdepartementet sender derfor ut et høringsforslag til endringer i varemerkeloven og tolloven mv.

Les pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet

Forslag til høring

Departementet foreslår endringer i varemerkelovgivningen i forbindelse med gjennomføringen av nytt varemerkedirektiv (2015/2436).

Endringene vil innebære at regelverket moderniseres og klargjøres, blant annet ved

  • at reglene om hvilke tegn som kan registreres som varemerke blir teknologinøytrale.
  • at Norge tiltrer Singaporetraktaten om varemerkerett, som forenkler formaliakrav til varemerkeregistreringer.

I tillegg foreslår de

  • å styrke reglene i tolloven om tollmyndighetenes kontroll med varer som krenker immaterialrettigheter, slik at reglene bringes på nivå med det som gjelder i EU.
  • enkelte endringer i foretaksnavneloven og andre lover innen industrielt rettsvern.

Høringsfrist: 14. september 2018.

Du finner mer informasjon om høringsforslaget på nettsidene til Justis- og beredskapsdepartementet

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: