Nyheter 2019

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2019.

Motta Patentstyrets nyhetsbrev

Patentstyrets nyhetsbrev sendes ut ca én gang i måneden. 
Abonner på nyhetsbrevet.

tilsyn1080.jpg

Patentstyret foreslått som tilsynsorgan

(12. desember 2019): Kulturdepartementet har sendt på høring et forslag til gjennomføring av EU-direktiv 2014/26/EU om kollektiv rettighetsforvaltning. I forslaget er Patentstyret foreslått som tilsynsorgan.

patentanalyse1080.jpg

Dette er Norges mest «oppfinnsomme» fylker

(12. desember 2019): Hvilke fylker sender inn flest søknader om patent på oppfinnelser? En fersk analyse fra Patentstyret viser at det er rogalendingene som har flest ideer de ønsker å patentere. Deretter følger Oslo, Hordaland og Akershus.

Signering_uia_handtrykk.jpg

Viktig avtale sikrer kompetanse for framtidenes entreprenører

(26. november 2019): Universitetet i Agder (UiA) og Patentstyret har inngått en avtale som skal styrke opplæringen blant studenter, undervisningspersonale, administrativt ansatte, forskere og PhD-kandidater innen områder som varemerker og merkevarebygging, designbeskyttelse og patenter.

Patentstyret_virkemeiddelapparatet1080.jpg

Rapport om virkemiddelapparatet

(19. november 2019): Regjeringen har fått utført en helhetlig gjennomgang av virkemidlene for forskning og innovasjon i næringslivet i 2019. Målet er å gjøre tilbudet mer oversiktlig, brukervennlig og effektivt.

internasjonal_samarbeid_wipo1080.jpg

Patentstyret deltar i internasjonalt samarbeid

(Oppdatert 18. oktober 2019): Patentstyret samarbeider med andre registreringsmyndigheter og brukerorganisasjoner. Vi deltar i flere faste fora i EUIPO (European Union Intellectual Property Office) og i WIPO (World Intellectual Property Organization). Her er noen av samarbeidsaktivitetene på varemerke- og designområdet.

samarbeid_patent_kina-norge1080.jpg

Norge og Kina har inngått avtale om patentsamarbeid

(3. oktober 2019) Patentstyret og kinesiske patentmyndigheter har inngått en samarbeidsavtale om behandling av patentsøknader. Den vil gjøre det raskere og billigere for patentsøkere å oppnå patent på oppfinnelser i det andre landet. Avtalen trer i kraft 1. april 2020.

patentretningslinjer960.jpg

Endringer i patentretningslinjer

(10. september 2019) Patentfaglig team har foretatt endringer i patentretningslinjer: del A, kap. I og kap. IV, og del C, kap. III og kap. IV.

Mottaker DOGA-merket 2019 - YR

DOGA-merket for design og arkitektur

(30. august 2019) Har du et prosjekt hvor design eller arkitektur har drevet frem nye bærekraftige og nyttige tjenester, produkter, bygg eller byrom? I så fall bør du søke DOGA-merket innen 10. september.

patentretningslinjer960.jpg

Endringer i patentretningslinjer

(1. juli 2019) Patentfaglig team har foretatt flere endringer i patentretningslinjer (pr.) for saksbehandlere som følge av endringer i patentloven og patentforskriften av 1. juli 2019.

Patentlov_endringer960.jpg

Forenklinger i patentloven fra 1. juli

(24. juni 2019) Lovvedtak om endringer i patentloven mv. ble sanksjonert i statsråd fredag 21. juni. Endringene vil tre i kraft 1. juli 2019, og det blir gitt nærmere overgangsbestemmelser.

EuropeanInventorAward2019-1080.jpg

European Inventor Award 2019 – vinnerne kåret

(21. juni 2019) Hvert år deler Det europeiske patentverket (EPO) ut European Inventor Award til oppfinnere som har gitt et eksepsjonelt bidrag til sosial utvikling, teknologisk fremgang og økonomisk vekst. Årets priser ble delt ut 20. juni i Wien.

epo19_Beck-0749_960x320.png

Nordmann kan bli årets oppfinner i Europa

(18. juni 2019) Først fikk Esben Beck ideen om å drepe lakselus ved hjelp av laser. Så patenterte han oppfinnelsen og vakte internasjonal oppmerksomhet. Nå kan han bli første nordmann til å motta prestisjetunge European Inventor Award.

EuropeanInventorAward2019_960.jpg

European Inventor Award - stem på din favoritt

10. juni 2019: European Inventor Award er en av Europas mest prestisjefylte innovasjonspriser, og deles ut i fem kategorier. I tillegg kan publikum stemme på sin favorittoppfinner. For første gang er en norsk oppfinner blant alle de 15 nominerte.

statusrapport_IPR_piratkopiering960.png

Nye tall om piratkopiering i Europa

7. juni 2019: En helt fersk rapport fra EUs design og varemerkemyndighet (EUIPO) viser resultatene av forskningen som er utført om piratkopiering de seneste årene.

patentretningslinjer960.jpg

Endringer i patentretningslinjer

23. mai 2019: Patentfaglig team har foretatt endringer i patentretningslinjer (pr.) for saksbehandlere del C, kap. IV og kap. III.

villedende_varemerker_geografisk960.jpg

Praksisendring for villedende varemerker

20. mai 2019: Patentstyret innfører ny praksis når vi vurderer om et varemerke er villedende med tanke på geografisk opprinnelse. Ny praksis gjelder fra 20. mai 2019.

designloven_endringer960.jpg

Forenklinger i designloven

20. mai 2019: I forbindelse med endringer i patentloven er det også foreslått mindre endringer i designloven. Stortingets næringskomité har behandlet forslaget, og komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Patentlov_endringer960.jpg

Forenklinger i patentloven

20. mai 2019: Stortingets næringskomité har behandlet forslaget om forenklinger i patentloven, og komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

digitale_tjenester960.jpg

Flere hundre tusen nye dokumenter i søketjenesten

7. mai 2019: Nå finner du flere hundre tusen nye dokumenter i søketjenesten. Disse inneholder for eksempel endringer i eiers navn, endring av fullmektig eller endring av varefortegnelse for varemerke.

Innovasjonskraft2019_960.png

Innovasjonskraft 2019

10. april 2019: Fagdagen Innovasjonskraft ble arrangert i samarbeid med DOGA og Norsk Industri 3. april i Oslo. Temaene var hvordan vi kan styrke innovasjonskraften, rette oss inn mot sirkulærøkonomien og bidra til økt verdiskaping og økt eksport for Norge.

Green_technologies_rapport960.jpg

Green technologies and renewable energies – innovating and patenting

10. april 2019: Patentstyret arrangerte en konferanse om dette temaet sammen med Det europeiske patentverket (EPO) i Oslo i november i fjor. Konferansen ble fulgt opp av et tredagers EPO Academy-seminar hos oss om saksbehandling av grønn teknologi for saksbehandlere fra hele verden.

fus_dialogsok960.jpg

Dialogsøk - ny forundersøkelse

1. april 2019: Er du i gang med å utvikle et nytt produkt eller ny teknologi? Da kan det være smart å undersøke hva som allerede finnes av lignende teknologi.

aarsrapport_2018_forsiden960.jpg

Patentstyrets årsrapport for 2018

26. mars 2019: Årsrapporten gir deg oppdaterte tall innenfor patent, varemerke og design. Her finner du også informasjon om viktige hendelser, utviklingstrekk og kommentarer.

eqe_utdanning960.jpg

Utdanningsprogram for fullmektiger

20. mars 2019: Skal du ta EQE-eksamen? Nå kan du søke om ekstra pedagogisk støtte og tilgang til undervisningsressurser. Søknadsfristen er 8. april 2019.

trends960x320.png

Kraftig økning i antall piratkopier

18. mars 2019: Piratkopierte varer har inntatt alle typer bransjer: sko, leketøy, mat og drikke, telefoner, batterier, elektriske produkter, klokker og medisiner er bare noe av det som forfalskes. Andelen piratkopier utgjør nå 6,8 % av den samlede importen til Europa, viser et ferskt studie fra den europeiske varemerke-organisasjonen EUIPO.

DIP960x320.png

Søk om midler til designdrevet innovasjon

14. mars 2019: Design og arkitektur Norge (DOGA) deler ut økonomisk støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Nå kan du søke om midler for 2019.

NCE_clean_tech_artikkel_illustrasjon2_960.jpg

NCE Maritime CleanTech på stø kurs mot en grønnere skipsfart

13. mars 2019: Skipsfartsnæringen trenger helt ny teknologi for å nå de ambisiøse utslippsmålene mot 2030. Ingen vet hvordan skipsnæringen skal nå alle målene, men alle er enige om at samarbeid må til. Ingen klarer dette alene. Da kan klynger som NCE Maritime CleanTech være løsningen.

kvinnelig_oppfinner960.jpg

Få kvinner søker patent

12. mars 2019: Mens antallet kvinnelige gründere øker, viser tallene våre at andelen kvinnelige oppfinnere har ligget mellom 5,5 og 7,5 % i perioden 2011 til 2018. Andelen kvinner bak patentsøknader har tradisjonelt vært beskjeden.

Bilde_årsrapp_EPO960x320.png

EPOs årsrapport 2018

12. mars 2019: Årsrapporten til European Patent Office (EPO) viser en økning i patentsøknader fra alle industriregioner, men europeiske virksomheter opprettholdt ledelsen i sitt hjemmemarked. 47 % av alle patentsøknader til EPO stammer fra EPOs 38 medlemsland.

Patentlov_endringer960.jpg

Regjeringen foreslår å forenkle patentloven

12. mars 2019: Regjeringen foreslår flere endringer i patentloven. Det foreslås også enkelte endringer i varemerkeloven og designloven. Hovedformålet er å gjøre det enklere og billigere for næringslivet å ivareta rettighetene sine.

EU_flagg960.jpg

Harmoniseringsarbeid i Europa (varemerke og design)

8. februar 2019: Som en del av samarbeidet mellom EUIPO (EUs varemerke- og designmyndighet) og de nasjonale registreringsmyndighetene, deltar Patentstyret i flere harmoniseringsprosjekter («Convergence Programmes»).

wipo_publikasjon_kunstig_intelligens960.png

Kunstig intelligens og immaterielle rettigheter

4. februar 2019: Kunstig intelligens (AI) revolusjonerer mange sider av samfunnet. For å utnytte fordelene som AI skaper, må vi skape en felles forståelse basert på fakta om teknologien og mulighetene.

varemerke_tall2018_960.jpg

Rekordmange varemerker i 2018

14. januar 2019: Stadig flere nordmenn ønsker enerett til varemerkene sine. Antallet søknader til Patentstyret økte med 8 % i 2018, og endte på nær 4 800 i fjor. Søknader innenfor bransjer som IKT, kultur og underholdning øker mest.

EU_horing960.jpg

EU-kommisjonen med høring om designbeskyttelse

4. januar 2019: Høringen tar sikte på å samle synspunkter fra de som er berørt av designbeskyttelse i Europa. EU ønsker med dette å evaluere hvordan systemene i EU og medlemslandene fungerer og identifisere potensielle forbedringsområder. Høringen er åpen til 31. mars 2019.

Nyheter 2020

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2020.

Nyheter 2018

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2018.

Nyheter 2017

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2017.

Nyheter 2016

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2016.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: