Nyheter 2019

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2019.

Motta Patentstyrets nyhetsbrev

Patentstyrets nyhetsbrev sendes ut ca én gang i måneden. 
Abonner på nyhetsbrevet.

Penn og iPad

Patentstyret foreslått som tilsynsorgan

(12. desember 2019): Kulturdepartementet har sendt på høring et forslag til gjennomføring av EU-direktiv 2014/26/EU om kollektiv rettighetsforvaltning. I forslaget er Patentstyret foreslått som tilsynsorgan.

Dette er Norges mest «oppfinnsomme» fylker

(12. desember 2019): Hvilke fylker sender inn flest søknader om patent på oppfinnelser? En fersk analyse fra Patentstyret viser at det er rogalendingene som har flest ideer de ønsker å patentere. Deretter følger Oslo, Hordaland og Akershus.

Patentstyrets direktør Per Foss, og viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved Universitetet i Agder, Gøril Hannås, tar hverandre i hånden.

Viktig avtale sikrer kompetanse for framtidenes entreprenører

(26. november 2019): Universitetet i Agder (UiA) og Patentstyret har inngått en avtale som skal styrke opplæringen blant studenter, undervisningspersonale, administrativt ansatte, forskere og PhD-kandidater innen områder som varemerker og merkevarebygging, designbeskyttelse og patenter.

Rapport om virkemiddelapparatet

(19. november 2019): Regjeringen har fått utført en helhetlig gjennomgang av virkemidlene for forskning og innovasjon i næringslivet i 2019. Målet er å gjøre tilbudet mer oversiktlig, brukervennlig og effektivt.

WIPO i Genève

Patentstyret deltar i internasjonalt samarbeid

(Oppdatert 18. oktober 2019): Patentstyret samarbeider med andre registreringsmyndigheter og brukerorganisasjoner. Vi deltar i flere faste fora i EUIPO (European Union Intellectual Property Office) og i WIPO (World Intellectual Property Organization). Her er noen av samarbeidsaktivitetene på varemerke- og designområdet.

Representanter for norsk og kinesisk patentverk inngår avtale om patentsamarbeid.

Norge og Kina har inngått avtale om patentsamarbeid

(3. oktober 2019) Patentstyret og kinesiske patentmyndigheter har inngått en samarbeidsavtale om behandling av patentsøknader. Den vil gjøre det raskere og billigere for patentsøkere å oppnå patent på oppfinnelser i det andre landet. Avtalen trer i kraft 1. april 2020.

Forenklinger i patentloven fra 1. juli

(24. juni 2019) Lovvedtak om endringer i patentloven mv. ble sanksjonert i statsråd fredag 21. juni. Endringene vil tre i kraft 1. juli 2019, og det blir gitt nærmere overgangsbestemmelser.

European Inventor Award 2019 – vinnerne kåret

(21. juni 2019) Hvert år deler Det europeiske patentverket (EPO) ut European Inventor Award til oppfinnere som har gitt et eksepsjonelt bidrag til sosial utvikling, teknologisk fremgang og økonomisk vekst. Årets priser ble delt ut 20. juni i Wien.

Esben Beck i Stingray bruker laser og kunstig intelligens i kampen mot lakselus. Foto: EPO.

Nordmann kan bli årets oppfinner i Europa

(18. juni 2019) Først fikk Esben Beck ideen om å drepe lakselus ved hjelp av laser. Så patenterte han oppfinnelsen og vakte internasjonal oppmerksomhet. Nå kan han bli første nordmann til å motta prestisjetunge European Inventor Award.

Nye tall om piratkopiering i Europa

7. juni 2019: En helt fersk rapport fra EUs design og varemerkemyndighet (EUIPO) viser resultatene av forskningen som er utført om piratkopiering de seneste årene.

Praksisendring for villedende varemerker

20. mai 2019: Patentstyret innfører ny praksis når vi vurderer om et varemerke er villedende med tanke på geografisk opprinnelse. Ny praksis gjelder fra 20. mai 2019.

Forenklinger i designloven

20. mai 2019: I forbindelse med endringer i patentloven er det også foreslått mindre endringer i designloven. Stortingets næringskomité har behandlet forslaget, og komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Forenklinger i patentloven

20. mai 2019: Stortingets næringskomité har behandlet forslaget om forenklinger i patentloven, og komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Innovasjonskraft 2019

10. april 2019: Fagdagen Innovasjonskraft ble arrangert i samarbeid med DOGA og Norsk Industri 3. april i Oslo. Temaene var hvordan vi kan styrke innovasjonskraften, rette oss inn mot sirkulærøkonomien og bidra til økt verdiskaping og økt eksport for Norge.

Green technologies and renewable energies – innovating and patenting

10. april 2019: Patentstyret arrangerte en konferanse om dette temaet sammen med Det europeiske patentverket (EPO) i Oslo i november i fjor. Konferansen ble fulgt opp av et tredagers EPO Academy-seminar hos oss om saksbehandling av grønn teknologi for saksbehandlere fra hele verden.

Dialogsøk - ny forundersøkelse

1. april 2019: Er du i gang med å utvikle et nytt produkt eller ny teknologi? Da kan det være smart å undersøke hva som allerede finnes av lignende teknologi.

Patentstyrets årsrapport for 2018

26. mars 2019: Årsrapporten gir deg oppdaterte tall innenfor patent, varemerke og design. Her finner du også informasjon om viktige hendelser, utviklingstrekk og kommentarer.

Kraftig økning i antall piratkopier

18. mars 2019: Piratkopierte varer har inntatt alle typer bransjer: sko, leketøy, mat og drikke, telefoner, batterier, elektriske produkter, klokker og medisiner er bare noe av det som forfalskes. Andelen piratkopier utgjør nå 6,8 % av den samlede importen til Europa, viser et ferskt studie fra den europeiske varemerke-organisasjonen EUIPO.

NCE Maritime CleanTech på stø kurs mot en grønnere skipsfart

13. mars 2019: Skipsfartsnæringen trenger helt ny teknologi for å nå de ambisiøse utslippsmålene mot 2030. Ingen vet hvordan skipsnæringen skal nå alle målene, men alle er enige om at samarbeid må til. Ingen klarer dette alene. Da kan klynger som NCE Maritime CleanTech være løsningen.

Få kvinner søker patent

12. mars 2019: Mens antallet kvinnelige gründere øker, viser tallene våre at andelen kvinnelige oppfinnere har ligget mellom 5,5 og 7,5 % i perioden 2011 til 2018. Andelen kvinner bak patentsøknader har tradisjonelt vært beskjeden.

EPOs årsrapport 2018

12. mars 2019: Årsrapporten til European Patent Office (EPO) viser en økning i patentsøknader fra alle industriregioner, men europeiske virksomheter opprettholdt ledelsen i sitt hjemmemarked. 47 % av alle patentsøknader til EPO stammer fra EPOs 38 medlemsland.

Regjeringen foreslår å forenkle patentloven

12. mars 2019: Regjeringen foreslår flere endringer i patentloven. Det foreslås også enkelte endringer i varemerkeloven og designloven. Hovedformålet er å gjøre det enklere og billigere for næringslivet å ivareta rettighetene sine.

EU-flagg

Harmoniseringsarbeid i Europa (varemerke og design)

8. februar 2019: Som en del av samarbeidet mellom EUIPO (EUs varemerke- og designmyndighet) og de nasjonale registreringsmyndighetene, deltar Patentstyret i flere harmoniseringsprosjekter («Convergence Programmes»).

Kunstig intelligens og immaterielle rettigheter

4. februar 2019: Kunstig intelligens (AI) revolusjonerer mange sider av samfunnet. For å utnytte fordelene som AI skaper, må vi skape en felles forståelse basert på fakta om teknologien og mulighetene.

Rekordmange varemerker i 2018

14. januar 2019: Stadig flere nordmenn ønsker enerett til varemerkene sine. Antallet søknader til Patentstyret økte med 8 % i 2018, og endte på nær 4 800 i fjor. Søknader innenfor bransjer som IKT, kultur og underholdning øker mest.

Nyheter 2022

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2022.

Nyheter 2021

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2021.

Nyheter 2020

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2020.

Nyheter 2018

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2018.

Nyheter 2017

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2017.

Nyheter 2016

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2016.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: