Kraftig økning i antall piratkopier

18. mars 2019: Piratkopierte varer har inntatt alle typer bransjer: sko, leketøy, mat og drikke, telefoner, batterier, elektriske produkter, klokker og medisiner er bare noe av det som forfalskes. Andelen piratkopier utgjør nå 6,8 % av den samlede importen til Europa, viser et ferskt studie fra den europeiske varemerke-organisasjonen EUIPO.

Mellom 2013 og 2016 har denne andelen økt betraktelig. Rapporten er basert på data fra 2016, mens forrige undersøkelse ble gjort i 2013. Da var tilsvarende tall USD 461 milliarder og 2.5 % av verdenshandelen. I samme periode har verdenshandelen gått tilbake. Konsekvensen er potensiell stor risiko for immaterielle verdier i en kunnskapsbasert, åpen og globalisert økonomi.

Rapporten gir en detaljert evaluering av situasjonen i EU. Resultatet viser at piratkopier og varemerkeforfalskinger utgjorde 6.8 % av EUs import i 2016, mot 5 % i 2013. Denne handelen følger komplekse handelsveier med ulike transittpunkter. Mange av disse transittøkonomiene gir frihandelssoner som er viktige for internasjonal handel.

"Utviklingen er svært urovekkende", sier Hedvig Bengston, prosjektleder for norske myndigheters opplysningsside Velgekte.no. Hun påpeker at ingen vet hva piratkopierte produkter inneholder, og hvilken skade de kan påføre forbrukeren.

Undersøkelsen forsterker inntrykket fra tidligere funn som viser at piratvarer gjerne distribueres via små postforsendelser. En slik spredning er en utfordring for europeiske tollmyndigheter og gjør det lettere for organiserte kriminelle å operere fritt. Mange kopivarer som matvarer, medisiner og medisinsk utstyr kan utgjøre en helserisiko.

Piratkopier og varemerkeforfalskinger kommer fra alle kontinenter, men Kina og Hong Kong er fortsatt de stedene flest av disse varene kommer fra.

Les undersøkelsen på EUIPOs nettsider

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: