Mynter og en kalkulator ligger på dokumenter som viser en graf
Foto: iStock

Avgiftsendringer ved levering av internasjonale patentsøknader under PCT

(9. oktober 2019): På grunn av internasjonale valutajusteringer har WIPO meddelt endringer i internasjonale avgifter som betales for levering av internasjonale patentsøknader under PCT.

Følgende avgiftsendringer trer i kraft med virkning fra 1. november 2019:

  • Internasjonal søknadsavgift endres fra NOK 11030 til NOK 12160
  • Tilleggsavgift for hver side utover 30 endres fra NOK 120 til NOK 140

For internasjonale patentsøknader levert til Patentstyret som mottagende myndighet via ePCT og eOlf gjelder følgende avgiftsøkning med virkning fra samme dato:

  • Innlevering av XML-filer i ikke karakterkodet format endres fra NOK 1660 til NOK 1830
  • Innlevering av XML-filer i karakterkodet format endres fra NOK 2490 til NOK 2740

Følgende avgiftsendringer trer i kraft med virkning fra 1. desember 2019:

  • Internasjonal granskingsavgift endres fra NOK 16760 til NOK 17730

Se Avgifter og gebyr ved innlevering av PCT-søknader for endrede avgiftssatser.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: