patentretningslinjer960.jpg

Endringer i patentretningslinjer

(26. august 2019) Patentfaglig team har foretatt endringer i patentretningslinjer (pr.) for saksbehandlere: del A, kap. I og kap. IV, og del C, kap. III.

Endringer i del A

  • Del A, kap. I,  punkt 3.3.3 «Søknad som omfatter uavhengige oppfinnelser» er endret ved at det er presisert at hvis en søknad uten prioritet åpenbart inneholder uenhetlige oppfinnelser, granskes og vurderes kun den første angitte oppfinnelsen. 
  • Del A, kap. IV  punkt 2.1 «Vilkår som kontrolleres av Produksjon og systemer» er endret i samsvar med Pariskonvensjonen, art. 4, punkt c nr. 3. 

Endringer i del C

  • Del C, kap. III, punkt 6. «Oppfinnelsens enhetlighet», 6.1.1 «Behandling av ulike typer søknader» er endret ved at det er presisert at hvis en søknad uten prioritet inneholder åpenbart uenhetlige oppfinnelser granskes og vurderes kun den første angitte oppfinnelsen. 
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: