En blyant ligger i et oppslagsverk
Foto: ScanStockPhoto

Endringer i patentretningslinjer

(1. juli 2019) Patentfaglig team har foretatt flere endringer i patentretningslinjer (pr.) for saksbehandlere som følge av endringer i patentloven og patentforskriften av 1. juli 2019.

Endringer i del A

 • Tilpasset Del A, kap. I,  4.3 «Frister ved innsigelse, administrativ overprøving og administrativ begrensning» til ny pf. § 39 a. 
 • Del A, kap. IV «Prioritet og virkningen av disse» er endret som følge av endringer i patl. §§ 28 og 72. 
 • Del A, kap. VI, 3. «Årsavgifter» er endret som følge av endringer i patl. § 72.

Endringer i del C

 • Del C, kap. IV, 2a. «Bioteknologiske oppfinnelser» er endret i samsvar med endringer i patl. §§ 3 c og 8 andre ledd femte punktum.
 • Del C, kap. VII, 1. «Generelt» er endret som følge av endring i patl. § 19 andre ledd.
 • Det er foretatt en endring i del C, kap. III om patentkravene, som følge av endring i patentloven § 8 andre ledd første punktum.
 • Det er foretatt en endring i del C, kap. V, punkt 4. «Utstedelse av sertifikat» som følge av at pf. § 81 er endret.

Endringer i del D

 • Del D, kap. I, 2. «Godkjenning til meddelelse» er endret som følge av endring i patl. § 19 andre ledd
 • Del D, kap. II «Innsigelsesprosedyre» er endret som følge av endring i patl. § 25 første ledd nr. 2.
 • Del D, kap. IV «Administrativ begrensning» er endret som følge av endringer patl. §§ 39 a og b og ny pf. § 39 a.
 • Del D, kap. V, 1.3. «Henlegging på grunn av manglende årsavgift» er endret som følge av endringer i patl. § 72.
 • Del D, kap. VI «Administrativ overprøving» er endret i samsvar med endringer i patl. §§ 52 b og d.
 • Del D, kap. VII, 2.1.2 «Henlegging av søknaden på grunn av manglende årsavgift» er endret som følge av endring i patl. § 72.
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: