En blyant ligger i et oppslagsverk
Foto: ScanStockPhoto

Endringer i patentretningslinjer

(10. september 2019) Patentfaglig team har foretatt endringer i patentretningslinjer: del A, kap. I og kap. IV, og del C, kap. III og kap. IV.

Endringer i del A

  • Del A, kap. I,  punkt 3.3.3 «Søknad som omfatter uavhengige oppfinnelser» er endret ved at det er presisert at hvis en søknad uten prioritet åpenbart inneholder uenhetlige oppfinnelser, granskes og vurderes kun den første angitte oppfinnelsen. 
  • Del A, kap. IV  punkt 2.1 «Vilkår som kontrolleres av Produksjon og systemer» er endret i samsvar med Pariskonvensjonen, art. 4, punkt c nr. 3. 

Endringer i del C

  • Del C, kap. III, punkt 6. «Oppfinnelsens enhetlighet», 6.1.1 «Behandling av ulike typer søknader» er endret ved at det er presisert at hvis en søknad uten prioritet inneholder åpenbart uenhetlige oppfinnelser granskes og vurderes kun den første angitte oppfinnelsen. 
  • Del C, kap IV, punkt 2b. «Fremgangsmåter for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering, patl. § 1 sjette ledd, og produkter til slik anvendelse, patl. § 2 fjerde ledd» er oppdatert.
    Punktet er oppdatert som følge av nytt andre punktum i patentloven § 2 fjerde ledd og for harmonisering med flere års endringer i EPO Guidelines Part G, Chapter II 4.2 og Chapter VI 7.
  • Del C, kap. IV, punkt 4.3.3 «Utvalgsoppfinnelser» er oppdatert for å bringe retningslinjen i samsvar med EPO Guidelines.

For tidligere endringer, se Siste endringer i patentretningslinjene

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: