patentretningslinjer960.jpg

Endringer i patentretningslinjer

(10. september 2019) Patentfaglig team har foretatt endringer i patentretningslinjer: del C, kap. IV.
  • Del C, kap IV, punkt 2b. «Fremgangsmåter for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering, patl. § 1 sjette ledd, og produkter til slik anvendelse, patl. § 2 fjerde ledd» er oppdatert.
    Punktet er oppdatert som følge av nytt andre punktum i patloven § 2 fjerde ledd og for harmonisering med flere års endringer i EPO Guidelines Part G, Chapter II 4.2 og Chapter VI 7.
  • Del C, kap. IV, punkt 4.3.3 «Utvalgsoppfinnelser» er oppdatert for å bringe retningslinjen i samsvar med EPO Guidelines.

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: