En blyant ligger i et oppslagsverk
Foto: ScanStockPhoto

Endringer i patentretningslinjer

(23. mai 2019): Patentfaglig team har foretatt endringer i patentretningslinjer (pr.) for saksbehandlere del C, kap. IV og kap. III.

Endringer i del C, kap. IV

Følgende punktene i del C, kap. IV er oppdatert i samsvar med tilsvarende retningslinjer i EPO guidelines av november 2018:

  • Punkt 2.3.3 «Matematiske metoder»
  • Punkt 2.3.5 «Planer, regler og metoder for utførelse av intellektuell virksomhet, for spill eller forretningsvirksomhet»
  • Punkt 2.3.6 «Programmer for datamaskiner» 
  • Punkt 2.3.7 «Fremleggelse av informasjon»

Endringer i del C, kap. III

Del C, kap. III om patentkravene, er oppdatert for harmonisering med EPO Guidelines Part F, Chapter IV (Claims) og Chapter V (Unity of invention) som var endret i november 2018.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: