EPOs årsrapport 2018

12. mars 2019: Årsrapporten til European Patent Office (EPO) viser en økning i patentsøknader fra alle industriregioner, men europeiske virksomheter opprettholdt ledelsen i sitt hjemmemarked. 47 % av alle patentsøknader til EPO stammer fra EPOs 38 medlemsland.

Tyskland leverte flest patentsøknader i Europa, mens Norge havner på 14. plass. Blant de norske selskapene som leverte flest søknader finner vi store norske industriselskap som Yara, PGS Geophysical og Nordic Semiconductor. «Det er gledelig at norsk næringsliv søker flere patenter i Europa, og derved kan styrke konkurranseevnen sin», sier direktør i Patentstyret, Per Foss.

Asiatiske virksomheter holdt også posisjonen sin; Kina, Japan og Korea økte sin samlede andel av patentsøknader til 22,6 %, opp fra 22,1 % forrige år. USA er fortsatt det landet flest søknader stammer fra, og står for 25 % av alle søknadene. Deretter følger Tyskland, Japan, Frankrike og Kina. 

Takket være dedikerte medarbeidere og effekten av tiltak for å forbedre patenteringsprosessene, innvilget EPO 127 625 patenter i 2018, en økning på 21 %.

Les mer på nettsidene til EPO

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: