EU-flagg foran parlamentet i Strasbourg
Foto: iStockphoto

EU-kommisjonen med høring om designbeskyttelse

4. januar 2019: Høringen tar sikte på å samle synspunkter fra de som er berørt av designbeskyttelse i Europa. EU ønsker med dette å evaluere hvordan systemene i EU og medlemslandene fungerer og identifisere potensielle forbedringsområder. Høringen er åpen til 31. mars 2019.

Designbeskyttelse

De viktigste delene av de nasjonale lovene ble harmonisert på EU-nivå i 1998 gjennom Designdirektivet. Direktivet skulle også bidra til å opprettholde et system for registrering av design for bedrifter som kun opererer i ett EU-land.

Ved siden av de nasjonale systemene har Community Design Regulation gitt designbeskyttelse i alle EU-medlemslandene gjennom én enkelt søknad siden 2002.

Hittil har det ikke vært foretatt en samlet evaluering av eksisterende lovgivning. Denne høringen skal hjelpe EU-kommisjonen å avgjøre behovet for forbedring, modernisering og ytterligere harmonisering av eksisterende regler.

Hvem kan gi innspill til høringen?

  1. Alle bransjer, bedrifter og designere som eier eller lager design
  2. Organisasjoner som representerer ulike økonomiske sektorer, herunder kreative næringer, små og mellomstore bedrifter, individuelle designere, design rettighetseiere samt jurister og faglige representanter innen designlovgivning
  3. Medlemsstater og nasjonale myndigheter som arbeider med designbeskyttelse
  4. Rettsvesenet, juridisk yrke og akademia
  5. Allmennheten, forbruker- og forbrukerorganisasjoner, sivile rettighetsforeninger.

Informasjon om hvordan du kan gi innspillet ditt (på nettsidene til EU-kommisjonen)

Høringen er åpen til 31. mars 2019.

Mer informasjon om høringen

På nettsidene til EU-kommisjonen:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: