Forenklinger i designloven

20. mai 2019: I forbindelse med endringer i patentloven er det også foreslått mindre endringer i designloven. Stortingets næringskomité har behandlet forslaget, og komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Designloven endres slik at det ikke lenger skal kreves at designerens navn må oppgis i søknad om designregistrering. Dette vil forenkle saksbehandlingen i saker om internasjonal designregistrering, samtidig som designeren fortsatt kan ivareta sine interesser ved å be om at navnet føres inn i Designregisteret.

Det er også foreslått andre mindre endringer i designloven og varemerkeloven.

Saksgangen i Stortinget

Etter første gangs behandling i Stortinget, 16. mai, ble det gjort vedtak til «lov om endringer i patentloven mv. (forenklinger)». Dette vedtaket omfatter også endringene i designloven.

Saken går videre til andre behandling ganske snart. Deretter skal loven sanksjoneres av Kongen i statsråd og nødvendige forskriftsendringer vedtas.
Det blir gitt overgangsregler og vi antar at endringene vil tre i kraft fra 1. juli 2019.

Les mer fra Stortinget: 
Vedtak til lov om endringer i patentloven mv. (forenklinger)
Hvor er saken nå?

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: