Forenklinger i patentloven fra 1. juli

(24. juni 2019) Lovvedtak om endringer i patentloven mv. ble sanksjonert i statsråd fredag 21. juni. Endringene vil tre i kraft 1. juli 2019, og det blir gitt nærmere overgangsbestemmelser.

Det fastsettes tilhørende forskriftsendringer.

Patentstyret kommer tilbake med mer informasjon rundt innholdet i lov- og forskriftsendringene innen kort tid.

Les mer fra Stortinget:
Vedtak til lov om endringer i patentloven mv. (forenklinger)

Se saksgangen i Stortinget

Oversikt over saker som ble behandlet i statsråd 21. juni 2019

Tidligere nyheter om saken fra Patentstyret:

20. mai 2019: Forenklinger i patentloven

12. mars 2019: Regjeringen foreslår å forenkle patentloven

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: