Forenklinger i patentloven

20. mai 2019: Stortingets næringskomité har behandlet forslaget om forenklinger i patentloven, og komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Etter første gangs behandling i Stortinget, 16. mai, ble det gjort vedtak til lov om endringer i patentloven mv. (forenklinger).

Saken går videre til andre behandling ganske snart. Deretter skal loven sanksjoneres av Kongen i statsråd og nødvendige forskriftsendringer vedtas.
Det blir gitt overgangsregler og vi antar at endringene vil tre i kraft fra 1. juli 2019.

Les mer fra Stortinget:
Vedtak til lov om endringer i patentloven mv. (forenklinger)
Hvor er saken nå?

Mer fra Patentstyret:
Les tidligere nyheten om saken

 

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: