Forenklinger i patentloven

20. mai 2019: Stortingets næringskomité har behandlet forslaget om forenklinger i patentloven, og komiteen slutter seg til regjeringens forslag.
Patentlov_endringer960.jpg

Etter første gangs behandling i Stortinget, 16. mai, var det gjort vedtak til lov om endringer i patentloven mv. (forenklinger).

Les mer fra Stortinget:
Vedtak til lov om endringer i patentloven mv. (forenklinger)

Les vår tidligere nyhet om saken

 

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: