EU-flagg
Foto: iStockphoto

Harmoniseringsarbeid i Europa (varemerke og design)

8. februar 2019: Som en del av samarbeidet mellom EUIPO (EUs varemerke- og designmyndighet) og de nasjonale registreringsmyndighetene, deltar Patentstyret i flere harmoniseringsprosjekter («Convergence Programmes»).

Målet er en mer ensartet praksis mellom registreringsmyndighetene i EU. Vi viser til tidligere prosjekter (CP1-7) som nå er avsluttet, se oversikten på nettsidene til EUIPO.

Nye harmoniseringsprosjekter er nå i gang om følgende temaer 

CP8: Use of a trademark in a form differing from the one registered
Dette arbeidet handler om reell bruk, jf. varemerkeloven § 37 (bruksplikt). Temaet er begrenset til harmonisering av praksis knyttet til bestemmelsens annet ledd om «bruk av merket i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg».

CP9: Distinctiveness of 3D marks containing additional elements when the shape is non-distinctive in itself 
Dette arbeidet handler om harmonisering av særpregsvurderingen for 3D-merker som i tillegg til å gjengi varens form eller innpakning, også har andre merkeelementer. Under forutsetningen av at varens form eller innpakning mangler særpreg, er spørsmålet om når de andre elementene tilfører merket som helhet særpreg. 

CP10: Criteria for assessing disclosure of designs on the internet
Temaet er nyhetskravet for registrert design og kriteriene for når man skal anse et design er offentliggjort på internett.

CP11: New types of marks - Absolute Grounds for refusal
Prosjektet gjelder harmonisering av praksis knyttet til krav for innlevering av søknader om registrering av såkalte utradisjonelle varemerker, for eksempel lydmerker, bevegelsesmerker, multimediamerker og hologrammer. Videre handler dette arbeidet bl.a. om harmonisering av særpregsvurderingen for slike merker.

For mer informasjon, se nettsidene til EUIPO eller ta kontakt med D&V Juridisk i Patentstyret.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: