EU-flagg foran parlamentet i Strasbourg
Foto: iStockphoto

Høring om immaterielle rettigheter i land utenfor EØS

28. mars 2019: EU-kommisjonen har lansert en høring om beskyttelse og håndheving av immaterielle rettigheter i land utenfor EØS. Norske virksomheter kan også gi innspill til høringen. Høringsfristen er 26. mai 2019.

Gjennom høringen ønsker EU-kommisjonen å samle informasjon fra europeiske virksomheter med interesse for beskyttelse og håndheving av immaterielle rettigheter i land utenfor EØS (tredjeland).

Formålet er å kunne bidra til å forbedre IPR-systemene i tredjeland, samt gjøre rettighetshavere bedre i stand til å vurdere potensiell risiko knyttet til immaterielle rettigheter i ulike land utenfor Europa.

Høringsfristen er 26. mai 2019. 
Norske virksomheter kan også gi innspill til høringen.

Informasjon om hvordan du kan gi innspill (på nettsidene til EU-kommisjonen)

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: