Mann og kvinner undersøker innhold i et reagensrør.
Foto: iStock

Høring om gjennomføring av EU-forordning i patentloven

(12. desember 2019): EU-forordningen 2019/933 innfører et unntak fra beskyttelsen etter supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler for produksjon for eksport til tredjeland.

I tillegg innføres et unntak for produksjon de siste seks månedene av sertifikatets gyldighetstid for lagring med sikte på salg på EU-markedet etter utløp av sertifikatet.

Forordningen vil innebære at det blir mulig for produsenter av generiske og biotilsvarende legemidler å produsere slike legemidler i EU/EØS-området i beskyttelsestiden for et supplerende beskyttelsessertifikat, innenfor rammene forordningen setter.

Dette kan lette muligheten for produsenter av generiske og biotilsvarende legemidler til å konkurrere på markeder i tredjeland, og øke muligheten for å komme raskt på markedet i EU/EØS-området etter utløp av sertifikatet.

Frist for å sende inn høringssvar er 6. mars 2020.

Les mer om høringen

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: