Kunstig intelligens og immaterielle rettigheter

4. februar 2019: Kunstig intelligens (AI) revolusjonerer mange sider av samfunnet. For å utnytte fordelene som AI skaper, må vi skape en felles forståelse basert på fakta om teknologien og mulighetene.

WIPO (World Intellectual Property Organization) har publisert sin første rapport i en ny serie "Technology Trends". Rapporten gir beslutningstakere over hele verden fremtidsprognoser for kunstig intelligens. Den analyserer data i patentsøknader og vitenskapelige publikasjoner for bedre å forstå de nyeste trendene på feltet. 

Publikasjonen definerer og måler innovasjoner innen kunstig intelligens og har avdekket mer enn 340 000 AI-relaterte patentsøknader og 1,6 millioner vitenskapelige artikler publisert siden AI først oppsto på 1950-tallet. Størstedelen av alle AI-relaterte patentsøknader er publisert etter 2013.

AI-teknologien kan snu opp ned på mange områder innenfor økonomisk, sosial og kulturell aktivitet. Rapporten gir en felles informasjonsplattform for ledere og beslutningstakere hos myndigheter og næringsliv, som må følge med på konsekvensene av denne utviklingen.

Les mer om rapporten og last den ned fra nettsidene til WIPO.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: