Nye tall om piratkopiering i Europa

7. juni 2019: En helt fersk rapport fra EUs design og varemerkemyndighet (EUIPO) viser resultatene av forskningen som er utført om piratkopiering de seneste årene.

Rapporten tar for seg verdien av immaterielle rettigheter (IPR), omfanget av piratkopiering, økonomiske konsekvenser og hvilke mekanismer som spiller inn.

Såkalt IPR-intensive virksomheter står for 42 % av bruttonasjonalproduktet (BNP) i EU-landene, og 28 % av sysselsettingen. Immaterielle rettigheter er forbundet med svært høye verdier og ulovlig kopiering og krenkelser av IPR-rettigheter er derfor lukrativt for kriminelle.

I følge undersøkelser gjennomført av EUIPO og OECD i 2019 er så mye som 6,8 % av varene som importeres til Europa piratkopier. Dette er produkter til en verdi av 121 milliarder euro i året. Og tallene fra 2019 viser at problemet er stadig økende sammenliknet med tall fra tidligere år.

Attraktivt for kriminelle å drive handel med piratkopier

Høy verdi, milde straffer og høy investeringsavkasting gjør det attraktivt for organiserte kriminelle å drive med handel av piratkopier. Organisering av den ulovlige handelen blir mer og mer kompleks, avansert teknologi brukes flittig, distribusjonskanalene utvikles og omfanget av typen produkter som forfalskes blir større og større.

Piratkopiene distribueres i stor grad via internett

Bakmennene som selger piratkopier bruker internett i stor grad, både som distribusjons- og markedsføringskanal. I tillegg genereres store reklameinntekter på de ulovlige nettsidene, ofte fra legitime merkevarer som plasserer reklame på nett ukritisk ved hjelp av digitale verktøy.

Aksept for å kjøpe piratkopier blant befolkingen i Europa

Det er foretatt undersøkelser av EU-borgeres holdinger til piratkopier. Undersøkelsene viser at det er en stor grad av aksept for å kjøpe piratkopier, og en lav grad av sosial stigmatisering. Slike kjøp anses ofte som «harmløst». Motivet hos forbrukerne er blant annet lave priser og lett tilgjengelighet.
Det er også foretatt lignende undersøkelser av nordmenns holdninger. Du kan lese mer om dette på nettsiden mot piratkopiering - velgekte.no.

Tiltak for å bekjempe piratkopiering

På europeisk nivå er det iverksatt en lang rekke tiltak for å imøtegå utfordringene knyttet til handel med piratkopier. Tiltak gjøres i stor grad gjennom EUIPOs «Observatorie mot inngrep i immaterialrettigheter», der også Norge deltar. I Europol er det opprett en egne IPR-enhet og EU-kommisjonen retter sin oppmerksomhet mot tredjeland for å takle tilbudet av piratvarer. Overfor befolkingen i EU iverksettes ulike bevistgjøringstiltak.

På nettsidene til EUIPO finner du:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: