Patentstyret deltar i internasjonalt samarbeid

28. mars 2019: Patentstyrets design- og varemerkeavdeling samarbeider med andre registreringsmyndigheter og brukerorganisasjoner gjennom deltakelse i flere faste fora i EUIPO (European Union Intellectual Property Office) og i WIPO (World Intellectual Property Organization).
internasjonal_samarbeid960.jpg

EUIPO (European Union Intellectual Property Office)

Vi deltar på møter i Det europeiske varemerke- og designnettverket (European Trademark and Design Network), som knytter sammen nasjonale og regionale registreringsmyndigheter, brukerorganisasjoner og IP-organisasjoner. Hensikten med nettverket er å skape en mest mulig lik registreringsopplevelse i Europa gjennom utvikling av felles tekniske verktøy og harmonisering av praksis.

Våren 2019 deltar Patentstyret blant annet på 14th Liaison Meeting on Cooperation (21.-23. mars) og Liaison Meeting on Trademarks (2.-3 april).

WIPO (World Intellectual Property Organization)

En gang i året møtes Patentstyret og andre medlemmer av Nice-avtalen i Nice Union Committee of Experts for å avgjøre endringer i Nice-klassifikasjonslisten for angivelse av varer og tjenester i varemerkesøknader. Årets møte finner sted 29. april til 3. mai 2019.

Våren 2019 er Patentstyret også representert i 41st Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) som finner sted 8.-11. april. SCT er et diskusjonsforum for utvikling av internasjonal systemer for varemerker, industrielt design, geografiske indikasjoner, inkludert harmonisering av nasjonale regler og prosedyrer.

Sommeren 2019 deltar Patentstyret også i Madrid Working Group, hvor medlemmer av Madridprotokollen for internasjonal registrering av varemerker møtes for å diskutere hvordan systemet kan forbedres.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: