WIPO i Genève
WIPO i Genève. Copyright: WIPO. Photo: Violaine Martin

Patentstyret deltar i internasjonalt samarbeid

(Oppdatert 18. oktober 2019): Patentstyret samarbeider med andre registreringsmyndigheter og brukerorganisasjoner. Vi deltar i flere faste fora i EUIPO (European Union Intellectual Property Office) og i WIPO (World Intellectual Property Organization). Her er noen av samarbeidsaktivitetene på varemerke- og designområdet.

EUIPO (European Union Intellectual Property Office)

Patentstyret deltar på møter i Det europeiske varemerke- og designnettverket (European Trademark and Design Network), som knytter sammen nasjonale og regionale registreringsmyndigheter, brukerorganisasjoner og IP-organisasjoner. Hensikten med nettverket er å skape en mest mulig lik registreringsopplevelse i Europa gjennom utvikling av felles tekniske verktøy og harmonisering av praksis.

Høsten 2019 deltar Patentstyret blant annet på to møter i EUIPO. Det 22th Liaison Meeting on Trademarks (22.-23. oktober) og det 18th Trade Marks on Designs, (22.-24. oktober 2019).

Nordisk-baltisk møte

Den 27.-28. november møtes varemerkemyndighetene i Norden og Baltikum. Her ser vi på siste utvikling og diskuterer aktuelle temaer knyttet til varemerke og design.

WIPO (World Intellectual Property Organization)

I oktober deltar Patentstyret på Locarno møtet, Locarno Union - Committee of Experts, og på Working Group on the Legal Development of the Hague System for the International Registration of Industrial Designs. På Locarno-møtet diskuteres klassifikasjon. På Hague-møtet ser man på utvikling og forbedringer av det internasjonale systemet for registrering av design.  

Møter vi har deltatt på tidligere i 2019:

En gang i året møtes Patentstyret og andre medlemmer av Nice-avtalen i Nice Union Committee of Experts for å avgjøre endringer i Nice-klassifikasjonslisten for angivelse av varer og tjenester i varemerkesøknader. Årets møte fant sted 29. april til 3. mai 2019.

Våren 2019 var Patentstyret også representert i 41st Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) som fant sted 8.-11. april. SCT er et diskusjonsforum for utvikling av internasjonal systemer for varemerker, industrielt design, geografiske indikasjoner, inkludert harmonisering av nasjonale regler og prosedyrer.

22.-26. juli 2019 deltok Patentstyret også i Madrid Working Group, hvor medlemmer av Madridprotokollen for internasjonal registrering av varemerker møtes for å diskutere hvordan systemet kan forbedres. Et sentralt tema er om man skal fjerne, suspendere eller endre prinsippet om fem års avhengighet mellom basismerket og den internasjonale registreringen, et tema Patentstyret lenge har vært opptatt av. Arbeidsgruppen diskuterte blant annet også harmonisering av fristen for å svare på foreløpige nektelser, mulige løsninger for introduksjon av nye språk i Madridsystemet, og mulige tilpasninger av systemet for bedre å kunne håndtere utradisjonelle merketyper og nye måter å gjengi merker på.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: