Penn og iPad
Foto: iStockphoto

Patentstyret foreslått som tilsynsorgan

(12. desember 2019): Kulturdepartementet har sendt på høring et forslag til gjennomføring av EU-direktiv 2014/26/EU om kollektiv rettighetsforvaltning. I forslaget er Patentstyret foreslått som tilsynsorgan.

Det er i dag ikke etablert en egen tilsynsmyndighet på området for kollektive forvaltningsorganisasjoner. Konkurransetilsynet, Lotteri- og stiftelsestilsynet og andre statlige tilsyn fører alminnelig tilsyn på sine ansvarsområder, men disse er ikke innrettet mot tilsyn med kollektive forvaltningsorganisasjoner.

Høringsnotatet inneholder også forslag til endringer i åndsverkloven og forskrift til åndsverkloven knyttet til lovens rekkevidde for nærstående rettigheter.

Frist for å sende inn høringssvar er 7. februar 2020.

Les mer om høringen

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: