Patentstyret har endret praksis knyttet til fakturering av tilleggsgebyr for patentkrav

(5. november 2019)

Patentstyret fakturerer tilleggsgebyr for antall patentkrav utover 10 i patentsøknader. Hvis du oppgir antall patentkrav når du leverer søknaden, fakturerer vi tilleggsgebyret sammen med søknadsgebyret. 

Hvis du ikke oppgir antall patentkrav når du leverer søknaden, sender vi deg et brev der du får mulighet til å redusere antall krav innen tre måneder. 

Tilleggsgebyret for krav faktureres da ved utløpet av tremånedersfristen.
Tidligere har vi i disse tilfellene ikke etterkommet ønsker om fakturering før utløpet av fristen. Dette har vi endret, slik at Patentstyret nå sender ut faktura for tilleggsgebyr umiddelbart hvis du ber om å få dette før tremånedersfristen har løpt ut.

Denne informasjonen er tilgjengelig under overskriften «Søknadsgebyr» på siden om kostnader ved patentering

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: